search

7. Provozní měření v elektrotechnice

330,00 Kč

300,00 Kč bez DPH

Svazek 7 - Provozní měření v elektrotechnice - rok vydání 1996

Počet

Dílenskou příručku Provozní měření v elektrotechnice jsme vydali v roce 1996 ještě jako samostatný útvar firmy STRO.M, spol. s r. o.

Elektrická měření, jež patří k nejrozsáhlejším technickým oborům, zasahují do všech odvětví lidské činnosti. Obsah této příručky je zaměřen na oblast elektrických měření používaných v elektrotechnické praxi.

Zdárná realizace měření a získání správných výsledků nepředpokládá jen pečlivé odečtení údajů měřicích přístrojů, ale i správnou volbu měřicí metody a výběr vhodných měřicích přístrojů. Do této publikace je zařazen popis principů měřicích přístrojů analogových i číslicových, převodníků a základní měřicí metody elektrických měření, včetně měřicích systémů. V samostatné kapitole jsou zpracována elektrická měření v provozu nejčastěji měřených neelektrických veličin.

Příručka je doplněna řadou názorných obrázků a souvisejících matematických aparátů, které přispívají k pochopení nejen jednotlivých typů měřicích přístrojů a jejich doplňků, ale i k osvěžení a prohloubení znalostí v oblasti měření v elektrotechnice.

V době, kdy se výrobci měřicích přístrojů předhání v nabídce rozličných digitálních přístrojů, se může někomu zdát, že analogové přístroje v měření již ztratily svůj význam. V řadě případů si však svoje postavení udržují.

V současné době je na trhu již několikátá generace měřicích přístrojů a jejich vývoj dále pokračuje. Přesto však principy měření, měřicích přístrojů i měřicích metod zůstávají stejné.

Příručka má svým obsahem pomoci pracovníkům při výběru měřicí metody a měřicích přístrojů pro předpokládaná měření elektrických veličin. Je sestavena tak, že může posloužit i jako základní učebnice pro učňovské a střední odborné školství.

7E

Parametry

Rok vydání
1996
Autor
Doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc., Doc. Ing. František Hradil, CSc.
Formát
PDF
Počet stran
141 stran
Obsah
117 obrázků a 6 tabulek