search

9. Bezpečnost práce v elektrotechnice

275,00 Kč

250,00 Kč bez DPH

Svazek 9 - Bezpečnost práce v elektrotechnice - rok vydání 1997

Počet

Dílenskou příručku Bezpečnost práce v elektrotechnice jsme vydali v roce 1997.

Práce na elektrických zařízeních a instalacích je spojena s řadou souvisejících činností, které se netýkají samotných elektrických instalací a zařízení, avšak jsou nezbytné k provedení jejich montáží, oprav, údržby nebo revizí.

Dobrý elektromontér musí umět deset řemesel. To mi zdůrazňovali starší kolegové v mých začátcích, kdy jsem jako montérský „elév“ před téměř pětapadesáti léty začínal svou „kariéru“ v elektrotechnice.

Zedník (zřizování základů pro venkovní rozváděče, jejich usazování, sekání a následné začišťování rýh pro ukládání kabelů a vodičů, otvorů pro upevňovací konstrukce apod.), kopáč (výkopy pro pokládání kabelů do země nebo pro usazování a kotvení sloupů venkovního vedení nebo sloupů veřejného osvětlení se tehdy prováděly vesměs ručně), zámečník, svářeč (úložné a upevňovací konstrukce pro elektrická zařízení jsme si vyráběli sami), natěrač (vyrobené úložné a upevňovací konstrukce jsme sami opatřovali antikorozními nátěry), lešenář (lešení jsme si ve většině případů stavěli sami), vstřelovač (upevňování kotevních hřebů a svorníků pro montáž úložných konstrukcí i pro montáž elektrických předmětů, nastřelování kabelových ok), řidič vlastních vozidel nebo vozidel zaměstnavatele, řidič motorových vozíků (přepravování materiálu a nářadí v rozsáhlejších areálech) a další. K rizikovým činnostem také patřily a stále patří práce ve výškách a ve výkopech.

K provádění těchto souvisejících činností je potřeba buď zvláštní odborná způsobilost, nebo jen určitá míra zručnosti. Hlavně však rozvaha, obezřetnost, zdravý úsudek, schopnost vyhodnotit riziko a tomu přizpůsobit postup práce. V každém případě jsou totiž tyto činnosti spojeny s určitou mírou rizika, které mohou ovlivnit zdraví nebo i život jak člověka, který konkrétní činnost provádí, tak i osob nacházejících se nejen v jeho bezprostřední blízkosti. To vše je možné zahrnout pod pojem bezpečnost práce v elektrotechnice.

Takový široký rozsah činností elektromontéra, kdy pro téměř každou platila řada legislativních předpisů i technických norem, byl popudem k vydání této příručky. Cílem bylo umožnit firmám i živnostníkům splnit náležitosti potřebné k bezpečnému provádění všech potřebných činností.

Autorem je Ing. Miloslav Kočí, tehdy ředitel Krajského inspektorátu Českého úřadu bezpečnosti práce v Hradci Králové. Ing. Kočí byl známým popularizátorem bezpečnosti práce obecně. Mimo jiné publikoval v časopise ELEKTRO, kde se zaměřoval na statistiky úrazů v elektrotechnice, odhalování jejich příčin a nástin potřebných preventivních opatření.

Některé z výše uvedených činností se dnes již téměř neprovádějí zejména z důvodu bezpečnosti (např. vstřelování), některé již provádět (aspoň v tom rozsahu jako před půlstoletím) není třeba (výkopy se provádějí pomocí mechanizace, dostupný je velmi široký sortiment úložných a upevňovacích konstrukcí s konečnou povrchovou úpravou apod.).

Od vydání této příručky uplynula již řada let a změnily se jak technické normy, tak i legislativní předpisy. Zejména legislativa týkající se elektrotechniky a související bezpečnostní předpisy jsou úplně nové. Kvalifikace v elektrotechnice, popsaná v kapitole 1, se v souvislosti s přijetím nového zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, stane od 1. července 2022 historií.

Přes všechny změny, které přinesly nové technické normy a legislativní předpisy, zůstává skutečností, že hlavní zásady týkající se bezpečnosti práce při montážích, opravách, údržbě i revizích elektrických zařízení a instalací zůstávají stejné.

Příručka tak přináší pro současnou i budoucí generace elektrotechniků vyčerpávající přehled činností, které vykonávají a zásad pro jejich bezpečné provádění.

 

Jan Lojkásek

9E

Parametry

Rok vydání
1997
Autor
Ing. Miloslav Kočí
Formát
PDF
Počet stran
81 stran
Obsah
6 obrázků, 3 tabulky a 17 příloh