search

30. Akumulátory a baterie

275,00 Kč

Svazek 30. Akumulátory a baterie - rok vydání 1996

Počet

Příručku Akumulátory a baterie jsme vydali v roce 1996 ještě jako samostatný útvar firmy STRO.M, spol. s r. o., v níž Jan Lojkásek jako společník této firmy od jejího založení v roce 1990 začínal své podnikání, a to na pozici vedoucího divize elektro.

Každá moderní, technicky vyspělá společnost se neobejde bez elektrochemických zdrojů proudu. Svědčí o tom celosvětově trvalý, výrazný vzestup spotřeby těchto zdrojů v posledních letech.

Stejně jako u jiných oborů, tak i v oboru elektrochemických zdrojů proudu dochází k vývoji a využití nových systémů a ke zdokonalování systémů již dříve používaných. O tomto vývoji je třeba soustavně a včas odbornou veřejnost informovat, aby nové a zdokonalené výrobky a technologické procesy mohly být rychle a efektivně zaváděny do praxe.

V době vydání této knihy chyběla na českém trhu s odbornou literaturou kniha, která by o nejnovějším stavu elektrochemických zdrojů proudu poskytovala potřebné komplexní a přehledné informace. Protože dříve vydané publikace v tomto oboru byly rozebrány, rozhodl se kolektiv odborníků zpracovat nové vydání knihy o elektrochemických zdrojích proudu, která by navazovala na v té době vydané publikace a obsáhla i nové poznatky v oboru.

Kniha je rozdělena do 10 kapitol. Úvodní kapitola se zabývá rozdělením elektrochemických zdrojů proudu na primární články, akumulátory a palivové články. Následují kapitoly věnované olověným, alkalickým a méně obvyklým akumulátorům, primárním a palivovým článkům. Další kapitola je věnovaná bezpečnosti, hygieně práce a ochraně zdraví a životního prostředí při práci s akumulátorovými bateriemi. Samostatná kapitola je věnována normám, věnujícím se zajištění provozu uváděných typů elektrochemických zdrojů proudu. Závěrečná kapitola obsahuje problematiku recyklace článků a olověných a niklkadmiových akumulátorů. Pro omezený počet stran jsou u zdrojů, které nedoznaly širšího využití, uvedeny jen základní technické parametry. Podrobněji se autoři zabývají pouze elektrochemickými zdroji proudu, jež se již prakticky používají.

Poněvadž akumulátory vyžadují větší péči během provozu než primární články, jsou v knize popsány podrobněji (palivové články nejsou dosud v ČR používány). Větší rozsah je věnován akumulátorům olověným, které pro nízké pořizovací a provozní náklady představují téměř 90 % světové produkce akumulátorů. Kromě toho jsou olověné akumulátory náchylnější k poškozování nesprávným provozem a údržbou než např. akumulátory niklkadmiové.

Od roku 1996, kdy byla tato kniha vydána, prošla celá oblast, které se tato kniha věnuje, bouřlivým vývojem, a to ve všech směrech. Přesto je dobrým základem pro pochopení všech souvislostí, týkajících se této velmi důležité oblasti elektrotechniky.

Kniha je určena všem, kteří navrhují nebo se jinak profesionálně elektrochemickými zdroji proudu zabývají. Je zpracována srozumitelně i pro neodborníky, a proto dobře poslouží jako doplňková literatura pro odborné školy, ale i pro zájemce o tento obor z řad široké veřejnosti.

Věříme, že údaje uvedené v knize přispějí k efektivnějšímu využívání elektrochemických zdrojů proudu. Přejeme všem čtenářům, aby i přes omezený počet stran nalezli v knize všechny potřebné informace.

30E

Parametry

Rok vydání
1996
Autor
Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc., Ing. Václav Hodinář, RNDr. Jiří Jindra, CSc., Josef Kozumplík, Antonín Svoboda
Formát
PDF
Počet stran
155 stran
Obsah
52 obrázků a 22 tabulek