search

3. Stavba a rekonstrukce venkovních sítí nízkého napětí

275,00 Kč

Archiv - dílenská příručka 3 - Stavba a rekonstrukce venkovních sítí nízkého napětí - rok vydání 1996

Počet

Dílenskou příručku Stavba a rekonstrukce venkovních sítí nízkého napětí jsme vydali v roce 1996 ještě jako samostatný útvar firmy STRO.M, spol. s r. o., v níž Jan Lojkásek jako společník této firmy od jejího založení v roce 1990 začínal své podnikání, a to na pozici vedoucího divize elektro.

Třebaže lze současný rozvoj v mnoha odvětvích národního hospodářství označit za bouřlivý, zůstává pro jiné obory mnoho ruční namáhavé práce. K těmto oborům patří i stavba venkovních vedení. I zde se však mnoho změnilo k lepšímu především tím, že nejnamáhavější práce byly postupem let zmechanizovány. Díky použití vhodnějších montážních prvků byla vyřazena ta nejnamáhavější práce, kterou montéři museli v minulosti vykonávat. Na vpád robotů do stavby venkovního vedení si ovšem budeme muset asi ještě nějaký rok počkat. K tomu, aby bylo dřiny co nejméně, by měla také přispět tato kniha.

Kniha je koncepčně zaměřena na výstavbu nových sítí a rekonstrukci sítí dosavadních. Stavba sítí není tovární výrobou. Během stavby se mohou vyskytnout i situace, které nelze předvídat, a proto není ani možné je v této knize postihnout. V takovém případě musí uplatnit své schopnosti vedoucí

práce a vzniklé situace řešit individuálně.

Kniha se zabývá i velmi důležitou oblastí, kterou je bezpečnost při činnostech spojených s montážemi i demontážemi venkovních vedení nízkého napětí. Unikátní je příloha, která obsahuje montážní tabulky pro vodiče AlFe venkovních vedení nn.

Kniha respektuje zákony a vyhlášky, státní i podnikové normy platné v době jejího vydání. Ty je nutné dodržovat jak při samotném technickém řešení elektrovodných sítí, tak při používání dopravních a mechanizačních prostředků, zajištění pracoviště z hlediska bezpečnosti, při práci ve výšce apod.

V této souvislosti je dobré připomenout, že od 1. 1. 1995 se setkáváme s technickými normami závaznými, částečně závaznými a normami nezávaznými, jak to vyplývá ze zákona č. 142/1991 Sb. Obecně však nelze považovat nezávazné normy ČSN za předpisy, které není nutné v žádném případě respektovat. Současná právní úprava pro technické normy se přibližuje praxi států Evropského společenství, kde národní technické normy mají charakter nezávazného doporučení. Přesto, nebo právě proto, jsou tyto normy respektovány jako minimální technické požadavky.

Venkovní vedení nízkého napětí slouží jako konečný článek v energetické soustavě při přenosu energie ke spotřebiteli. Technický stav převážné části tohoto zařízení u nás nelze považovat za uspokojivý. Z toho vyplývá, že tato zařízení budou muset být dříve nebo později rekonstruována.

Autoři vložili do této příručky své celoživotní praktické zkušenosti, a tak vzniklo dílo, které zachovává budoucím generacím elektrotechniků unikátní poselství o oblasti, v níž se objem činností postupně snižuje.

Příručka je tak určena nejen studentům elektrotechnických škol a učilišť a jejich učitelům, ale i projektantům, montérům, provozním technikům a dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit s tímto oborem.

3E

Parametry

Rok vydání
1996
Autor
Karel Holý, Ing. Josef Hanzl a Václav Macháček
Formát
PDF
Počet stran
150 stran
Obsah
127 obrázků, 28 tabulek a 1 příloha