search

26. Uzemňování elektrických zařízení

220,00 Kč

220,00 Kč bez DPH

Sv. 26 - Uzemňování elektrických zařízení - rok vydání 1995

Počet

Příručku Uzemňování elektrických zařízení jsme vydali v roce 1995 ještě jako samostatný útvar firmy STRO.M, spol. s r. o., v níž Jan Lojkásek jako společník této firmy od jejího založení v roce 1990 začínal své podnikání, a to na pozici vedoucího divize elektro.

Jedná se o první příručku, kterou vydáváme jako e-knihu v archívu.

Tato příručka:

- uvádí základní požadavky na uzemnění,

- podává přehled typů zemničů,

- uvádí požadavky na uzemňovací přívody,

- uvádí přehled opatření na ochranu před korozí,

- poskytuje informace ke spojování různých uzemnění,

- rozebírá otázky uzemnění v distribučních transformovnách,

- poskytuje návody, jak provádět a vyhodnocovat měření uzemnění a dotykových napětí,

- uvádí praktické příklady výpočtů uzemnění.

Její předností je stručnost a tím i přehlednost. Přitom jsou poznatky uvedené v publikaci, jako jsou různé postupy (měření, výpočtů, ochran před korozí, provedení uzemnění, využití náhodných součástí pro uzemnění), prakticky využitelné.

Příručka na příkladech vysvětluje, které způsoby uzemnění jsou z hlediska kombinace technických, ekonomických a bezpečnostních požadavků pro elektrická zařízení a elektrické instalace nejvýhodnější. Například je poměrně málo známo, že zahušťování zemnicí soustavy je od určitého stupně již neúčinné. Z hlediska bezpečnosti lidí ani provozu technického zařízení již nehraje podstatnou roli.

Přitom se autorovi podařilo do publikace zařadit i výsledky měření prováděných v EGÚ Brno, a tím dokreslit vhodnost opatření pro uzemňování a pospojování aplikovaných v elektrických rozvodech a elektrických instalacích.

I když od vydání publikace uplynulo již více než 25 let, neztratilo toto dílo do dneška na aktuálnosti. Přestože v současné technické praxi se uplatňují stále nové metody, jedná se o doplňování a využívání původních principů, na nichž se nadále staví. Také proto je vhodné jít k pramenům, tzn. k původním základům, které nemusí být při aplikaci moderních přístrojů a metod na první pohled zřejmé. Tato příručka je proto dobrá k porozumění tomu novému, co je dnes ohledně uzemňování obsaženo v souboru ČSN 33 2000 pro Elektrické instalace nízkého napětí nebo i v ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV a v ostatních elektrotechnických předpisových a dalších normách.

Dnes například považujeme společné uzemnění elektrické instalace a hromosvodu včetně přepěťových ochran za samozřejmé. I tento přístup se ovšem musel postupně zavádět do praxe. I toto příručka dokumentuje. Již v době jejího vydání se předepisovalo, že pro uzemnění hromosvodu a uzemnění silových zařízení se má vybudovat společné uzemnění. A obdobně to bylo i se spojováním a využíváním uzemnění silových zařízení pro další, např. sdělovací zařízení, která se dnes přeměnila na zařízení informačních technologií, jinak též na zařízení pro přenos a zpracování informací.

Tato příručka je vhodná pro porozumění současným otázkám vyrovnání potenciálů a tím ochrany před úrazem elektrickým proudem i ochrany před rušivými a nebezpečnými vlivy poruch v elektrických sítích, rozvodech a instalacích.

Příručka je určena projektantům, montérům i revizním technikům elektrických zařízení a instalací, a to pro všechna napětí. Mohou ji využít i studenti středních a vysokých škol, doktorandi i pracovníci výzkumných ústavů.

26E

Parametry

Rok vydání
1995
Autor
Antonín Kočvara
Formát
PDF
Obsah
A5, 97 stran, 50 obrázků a 6 tabulek