search

13. Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí

330,00 Kč

300,00 Kč bez DPH

Dílenská příručka 13. Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí - rok vydání 2000

Počet

Dílenská příručka Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí byla vydána v roce 2000.

Příručka seznamuje čtenáře s činností montážní čety od příchodu na pracoviště až do zakončení montáže nových, ale i demontáže stávajících vedení vysokého napětí a jejich příslušenství.

Stručně se zabývá dnes již málo používanými technologickými postupy, s nimiž se montéři setkávají při montáži i demontáži venkovního vedení vn. Nejmodernějším pracovním postupům je věnována hlavní pozornost. Důraz je kladen na obtížná místa montáže a jejich řešení, možnosti úspory času, námahy a nákladů. Zabývá se i velmi důležitou oblastí, kterou je bezpečnost při činnostech spojených s montážemi i demontážemi venkovních vedení vysokého napětí.

Velkou část příručky tvoří 8 příloh, které obsahují mnohdy unikátní praktické informace. V přílohách jsou například uvedeny:

- normativy základů stožárů z předpjatého betonu pro venkovní vedení nn a vn s vazbou na sdružené montážní prvky,

- schématické náčrtky základů v kopaných jámách,

- hlavní rozměry základu z monolitického betonu,

- montážní tabulky pro vodiče venkovních vedení vn,

- konstrukce a vlastnosti lan AlFe 6 dle ČSN 02 4210,

- konstrukce a vlastnosti lan AlFe 6,

- informace o lanech AlFe pro venkovní vedení, v době vydání této příručky vyráběných dle PN ALUFINNAL Žiar nad Hronom,

- symboly bodových prvků vysokého napětí.

Autoři vložili do této příručky své celoživotní praktické zkušenosti, a tak vzniklo dílo, které zachovává budoucím generacím elektrotechniků unikátní poselství o oblasti, v níž se objem činností postupně snižuje.

Příručka je tak určena nejen studentům elektrotechnických škol a učilišť a jejich učitelům, ale i projektantům, montérům, provozním technikům a dalším zájemcům, kteří se chtějí seznámit s tímto oborem.

13E

Parametry

Rok vydání
2000