search

35. Elektrotepelná zařízení

220,00 Kč

200,00 Kč bez DPH

Svazek 35 - Elektrotepelná zařízení - rok vydání 1997

Počet

Příručku Elektrotepelná zařízení jsme vydali v roce 1997.

Elektrotepelná zařízení ovlivňují dominantním způsobem charakter spotřeby elektrické energie a současnost zatížení energetické soustavy.

Proto je důležité seznámit se s pracovními režimy a zařízením pro elektrické vytápění, jakož i s problematikou průmyslových elektrotepelných zařízení.

Příručka je sepsána jednoduchou a přístupnou formou.

Čtenář se v první části knihy seznamuje s problematikou elektrického vytápění a přípravy teplé užitkové vody. V jednotlivých kapitolách jsou popsány praktické výpočty otopných zařízení, elektrické vytápěcí systémy dosažitelné v době vydání této příručky na našem trhu, automatická regulace vytápění a problematika připojování elektrotepelných spotřebičů k distribuční síti nízkého napětí (platná v roce 1997).

Závěr 1. části pojednává o údržbě, revizích a opravách elektrických topných zařízení, jakož i o bezpečnostních předpisech pro jejich provozování.

Druhá část knihy je věnována průmyslovým elektrotepelným zařízením. Text je rozdělen podle principu ohřevu na elektrické odporové pece, elektrické obloukové pece, indukční a dielektrická elektrotepelná zařízení, elektronová a laserová zařízení. Zpracování této části je zaměřeno na popis a charakteristiku základních funkcí jednotlivých typů průmyslových elektrotepelných zařízení s výrazným zaměřením na energetické problémy a připojování k napájecím sítím.

Od sepsání této příručky uplynula již řada let a změnily se jak technické normy, tak i legislativní předpisy. Zejména v oblasti energetické legislativy došlo k výrazným změnám.

Princip popisovaných elektrotepelných zařízení však zůstává stejný. Příručka je unikátní v tom, že přináší komplexní postup praktických výpočtů jednotlivých druhů otopných zařízení.

Příručka je určena všem technikům, projektantům, montážním firmám a provozovatelům elektrotepelných zařízení.

35E

Parametry

Rok vydání
1997
Autor
Prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc., Dr. Ing. Zdeněk Buchta, Doc. Ing. Stanislav Rusek, CSc., Ing. Josef Gavlas
Formát
PDF
Počet stran
171
Obsah
112 obrázků a 13 tabulek