33.03.95 Kontroly zdravotnických elektrických přístrojů v provozu
search
  • 33.03.95 Kontroly zdravotnických elektrických přístrojů v provozu

33.03.95 Kontroly zdravotnických elektrických přístrojů v provozu

42,00 Kč

37,50 Kč bez DPH

Doporučení ČES 33.03.95

Počet

V souvislosti s rozvojem elektroniky a výpočetní techniky došlo v uplynulých letech také ke značnému nárůstu používání elektrických zdravotnických přístrojů.
Při provádění kontrol běžných elektrických spotřebičů a nezdravotnických přístrojů lze postupovat dle Doporučení ČES 33.03.94 "Kontroly elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů během jejich používání".
Doporučení ČES 33.03.95 stanoví požadavky na kontroly elektrických zdravotnických přístrojů, jejich částí a systémů v provozu. Doplňuje základní požadavky na ověřování stavu elektrických zařízení z hlediska bezpečnosti, které jsou obecně stanoveny v ČSN 33 1500, podrobnějšími požadavky na ověřování elektrických zdravotnických přístrojů. Koncepce ověřování bezpečnosti přístrojů je podle tohoto doporučení shodná s koncepcí podle norem řady ČSN EN 60 601.
Doporučení ČES 33.03.95 je nezbytným normativním podkladem pro provádění kontrol zdravotnických elektrických přístrojů v provozu jak u zdravotnických a jiných podniků, které tyto spotřebiče provozují, tak u firem, které jejich kontroly provádějí dodavatelským způsobem.

Obsah

1. Všeobecně

2. Termíny a definice

2.1
Přístupná část

2.2 Ochranná uzemňovací svorka

2.3 Ochranný uzemňovací vodič

2.4 Funkční uzemňovací svorka

2.5 Funkční uzemňovací vodič

2.6 Odpor ochranného vodiče

2.7 Vodič pro vyrovnání potenciálů

2.8 Příslušenství

2.9 Odpojitelný síťový přívod

2.10 Konektor přístroje

2.11 Unikající proud

2.12 Rozdílový proud

2.13 Stav jedné závady

2.14 Přístroj typu B

2.15 Příložná část typu F

2.16 Přístroj typu BF

2.17 Přístroj typu CF

2.18 Zdravotnický elektrický systém

2.19 Zdravotnický elektrický přístroj

2.20 Pevně připojený přístroj

2.21 Elektrická instalace

2.22 Průvodní dokumentace

2.23 Uživatel

 

3. Lhůty a postupy kontrol

3.1
První měření

3.2 Kontroly po opravách

3.3 Pravidelné kontroly

 

4. Postupy kontrol

 

5. Prohlídka

 

6. Odpor ochranného uzemňovacího vodiče

6.1
Přístroje třídy ochrany I připojené pohyblivým přívodem s vidlicí

6.2 Pevně připojené přístroje třídy ochrany I

 

7. Unikající proudy

7.1
Všeobecně

7.2 Měření unikajícího proudu síťová část - přístupné části

7.3 Měření unikajícího proudu síťová část - přiložená část

7.4 Měření unikajícího proudu příložná část - přístupné části

7.5 Zdravotnické elektrické systémy

7.6 Měřicí přístroje

 

8. Doklady o kontrole

 

9. Závěrečná ustanovení

33.03.95