• Pouze online
Roční předplatné informačního servisu iiSEL
search
  • Roční předplatné informačního servisu iiSEL

Roční předplatné informačního servisu iiSEL

2 662,00 Kč

2 200,00 Kč bez DPH

Předplatné informačního servisu iiSEL®

Počet

Stručné podmínky pro přístup k iiSEL®:
- přidělené přístupové heslo k iiSEL® bude aktivní po dobu 12 měsíců ode dne přidělení,
- přístupové heslo k iiSEL® obsahuje i dobu jeho platnosti. Pokud si zákazník jeho platnost neprodlouží o další rok opět uhrazením příslušného poplatku, po uplynutí jeho platnosti bude přístup pomocí tohoto hesla automaticky znemožněn;
- pokud bude zjištěno, že majitel přístupového hesla k iiSEL® ho poskytl jiné osobě, bude mu přístup zrušen bez nároku na vrácení poplatku,
- uživatelem se rozumí konkrétní osoba, tzn. že v případě, pokud bude kterýkoliv objednatel žádat o přístup pro více než 1 osobu (např. více zaměstnanců), bude mít příslušný počet uživatelů,
- každý uživatel má svá vlastní přístupová práva (ochranné prvky) pro přístup k iiSEL®; v případě dalšího uživatele nebo uživatelů téhož zaměstnavatele je nutno příslušný počet uživatelů objednat a po objednání identifikační údaje, tj. jméno a příjmení, e-mail a číslo mobilního telefonu vyplnit do příslušných políček,
- přístup k iiSEL® je chráněn ochrannými prvky.

4iiSEL