• Pouze online
89. Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů
search
  • 89. Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů

89. Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů

150,70 Kč

137,00 Kč bez DPH

(třetí - aktualizované vydání)

Počet

Usnadnit si život, ulehčit si práci, plněji využívat svůj volný čas. To všechno jsou důvody, proč užíváme elektrické spotřebiče, proč se tyto spotřebiče vyrábějí a prodávají a je to také jeden z důvodu výroby elektrické energie a její distribuce až do nejvzdálenějších koutů naší vlasti.
Elektrické spotřebiče se užívají od chvíle, kdy se elektrická energie začala hromadně vyrábět. Přitom, i když účel a princip uplatnění těch základních elektrických spotřebičů se v podstatě za více než 100 let využívání elektrické energie nezměnil, přibyla a neustále přibývá řada spotřebičů nových. Zároveň se ale změnila i celá řada aspektů, které jsou s uplatňováním a využíváním elektrických spotřebičů spojeny. Zvýšil se jejich výkon zvýšilo se napětí, na něž jsou připojovány, a tím se kladou i větší nároky na bezpečnost jejich provedení. Pro jejich ovládání a řízení se využívá elektronika, spotřebiče jsou zapojovány do sestav, které na sebe vzájemně navazují a jsou propojovány datovými spoji.
S tím je spojen i světový trend dálkového ovládání spotřebičů, a to nejen v rámci objektu, nebo jenom prostřednictvím telefonické linky, ale i prostřednictvím datových spojů po internetu. Potřebujeme vědět, jak se spotřebiče připojují, aby byly funkční, když právě chceme a jsme od nich tak říkajíc na míle daleko. Nejsou to již jenom alarmy a hlásiče, s kterými je třeba navázat spojení na dálku, a nejsou to již ani jenom elektrické spotřebiče, které potřebujeme spustit a o nichž potřebujeme vědět, jak fungují, i když u nich právě nejsme.
To si samozřejmě od nás vynucuje potřebu získat určitou povědomost o některých technikách, zapojeních a součástkách, které dříve v této oblasti používány nebyly. I když otázky s tím spojené řeší většinou přímo výrobci, přeci jenom je třeba o příslušných zapojeních a principech jejich funkce vědět i z hlediska správného připojování spotřebičů a jejich uvádění do řádného provozu.
Především se spotřebiče připojují na síť dodavatele elektrické energie. Ta musí být k připojení spotřebiče vhodná. Kromě toho se nesmí zapomínat na to, že se spotřebiče musí užívat v prostředí, pro které jsou určeny. Proto jsou různé spotřebiče různým způsobem označovány a podle toho se pak užívají. Náš trh je přitom plný spotřebičů dovezených z celého světa. V zásadě všechny vypadají stejně a systém jejich označení i jejich celkové bezpečnosti je stejný. Nikoho to dnes nezarazí. Je to však výsledek celosvětového úsilí o sjednocení technických norem, které pro elektrické spotřebiče celosvětově platí. Je samozřejmé, že elektrotechnik, který se výrobou spotřebičů nezabývá, nemůže a ani nemusí tyto normy a předpisy podrobně znát. Měl by však vědět, jak spotřebič připojit a kam jej umístit. Celosvětově se totiž sjednocují i pravidla na připojení a použití spotřebičů. Jsou stanovena v celé řadě mezinárodních technických norem a předpisů, které se neustále propracovávají a odrážejí tak současný stav vědy a techniky. K běžné práci elektrotechnika by měl stačit základní výběr informací a požadavků ze všech těchto podkladů. K tomu, aby se s nimi seznámil, by mu měla napomoci právě tato příručka. Jsou v ní uvedeny zásady připojení a použití nejen spotřebičů pro domácnost, ale i kancelářské a výpočetní techniky, svítidel a osvětlovacích soustav, komunálních spotřebičů a dalších.
Při užívání elektrických spotřebičů se považuje za naprosto samozřejmé, že jsou bezpečné. Aby spotřebiče byly bezpečné je nutné uplatňovat obecné zásadní požadavky zakotvené i v legislativě. Jsou-li spotřebiče užívány zaměstnanci v pracovním poměru, je povinností zaměstnavatele i zaměstnanců (jak to vyplývá ze zákoníku práce a dalších právních předpisů) udržovat je v bezpečném stavu. Udržovat spotřebiče v bezpečném stavu je i povinností běžných uživatelů. I ti jsou totiž – podle občanského zákoníku – odpovědni za případné škody, které by jejich provozováním mohly způsobit.
Bezpečné musí být i spotřebiče, které již byly užívány a prodávají se nebo se formou pronájmu či jiným obdobných způsobem poskytují dalšímu uživateli. Proto je nutno jejich bezpečnost ověřovat, a to nejen u výrobce, ale i v průběhu života spotřebičů. Z těchto důvodů se spotřebiče pravidelně kontrolují a rovněž se na nich provádějí pravidelné revize. Kontrolám, ale především pak důkladnějším revizím a zejména měřením, která se při revizích elektrických spotřebičů provádějí, je věnován závěrečný oddíl této příručky. Čtenář v něm nalezne vysvětlení termínů, které jsou v příslušných normách pro revize spotřebičů používány, budou mu objasněny měřicí postupy a metody stanovené platnými technickými normami. Nalezne zde i celkové seznámení s novými přístroji používanými pro revize spotřebičů i přehled mezních hodnot elektrických veličin pro revize spotřebičů odpovídající nejnovějším zásadám bezpečnosti a funkční spolehlivosti.
Toto třetí vydání publikace bere v úvahu změny a úpravy v technických normách a ostatních příslušných předpisech, k nimž od předchozího vydání v roce 2007 došlo. Zejména se jedná o sjednocení požadavků na revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí do jediné normy, a to do ČSN 33 1600 ed. 2:2009 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

089E

Parametry

Rok vydání
2012
Autor
Ing. Michal Kříž
Svazek
89E
Formát
PDF, PDF pro čtečky
Počet stran
148 stran
Obsah
148 stran, 52 obrázků, 13 tabulek, 2 přílohy

Ke stažení

Ukázka e-knihy: svazek 89

Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů

Ke stažení (1.25M)