bez DPH
33.01.03 Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách Zobrazit větší

33.01.03 Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách

33.01.03

Nový produkt

Normativní dokument

Více informací

Za toto zboží nezískáte žádné věrnostní body.


63,80 Kč s DPH 63,80 Kč 55,48 Kč bez DPH

63,80 Kč 55,48 Kč bez DPH

Více informací

Pro elektrické instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách v současné době neexistuje ČSN ani EN. Technická norma pro tuto oblast se připravuje v IEC. Jednotlivé státy EU v současné době řeší tuto problematiku národními normativními dokumenty. Proto bylo v ČR, společně s firmou OBO BETTERMANN Praha, spol. s r. o., přistoupeno ke zpracování normativního dokumentu ESČ, jenž byl projednán s ČÚBP, ČSNI, Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru, ČKAIT a dalšími subjekty.

Tento normativní dokument (dále jen "ND") doplňuje základní požadavky uplatňované obecně na elektrické instalace podle norem souboru ČSN 33 2000 a požadavky na elektrické instalace ve vnitřních shromažďovacích prostorech z hlediska nebezpečí požáru podle ČSN 73 0831. Platí pro objekty služeb a další obdobné objekty a prostory, tzn. pro objekty s třídou vnějšího vlivu vyšší než BD1. Doplňovanými požadavky jsou např. požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem, před nadproudy a před vnějšími vlivy obsažené v souboru ČSN 33 2000 část 1 až 6. Pro objekty služeb a další obdobné objekty a prostory jsou základní požadavky doplněny zejména z hlediska funkce a zabezpečovacích zařízení a jejich elektrického napájení. Požadavky jsou rovněž doplňující k původním požadavkům pro shromažďovací prostory (kina a divadla).

Objekty služeb, prostorami a pracovišti, na které je třeba tyto doplňující požadavky uplatnit, jsou například:
- divadla, kina, sportovní zařízení a další prostory, kde se shromažďuje větší množství osob,
- restaurace, hotely a podobná ubytovací zařízení,
- výškové budovy,
- uzavřená parkoviště,
- školy,
- letiště, železniční a autobusová nádraží,
- továrny, úřady a budovy obchodních organizací.

ND je určen projektantům, montážním firmám, revizním technikům i provozovatelům elektrických zařízení.

Obsah

1. Všeobecně

2. Definice

3. Základní požadavky pro zajištění bezpečnosti

4. Označování – dokumentace
4.1 Schémata
4.1.1 Přehledové schéma
4.1.2 Obvodové schéma nouzového osvětlení
4.1.3 Instalační schéma
4.2 Seznam elektrických přístrojů
4.3 Návody k použití

5. Požadavky na elektrickou instalaci
5.1 Rozváděče (spínací a řídicí zařízení)
5.1.1 Požadavky na měření a provoz
5.1.2 Rozváděče pro připojení k síti
5.1.3 Rozváděče a přístroje pro jednotlivé obvody
5.2 Ostatní zařízení
5.2.1 Normální světelná instalace
5.2.2 Světelná instalace v prostorech s potenciálním nebezpečím
spojeným s výpadkem osvětlení
5.3 Zvláštní požadavky na občasně používaná zařízení
5.3.1 Zásuvková spojení
5.3.2 Pevné zásuvky a vidlice
5.4 Elektrické rozvody
5.4.1 Elektrické rozvody v únikových cestách
5.4.2 Elektrické rozvody v prostorách bez požárního rizika
5.5 Elektrické zařízení pro zajištění funkce při požáru
5.5.1 Zajištění dodávky elektrické energie
5.5.2 Elektrické rozvody
5.5.3 Úložné konstrukce

6. Elektrické zařízení pro případ nouze
6.1 Elektrické nouzové napájení
6.1.1 Centrální napájecí systém (CPS)
6.1.2 Napájecí systém nízkého výkonu (LPS)
6.2 Obvody nouzového osvětlení
6.2.1 Požadavky na funkci a provoz osvětlení
6.2.2 Přepnutí
6.2.3 Napájení nouzového osvětlen
6.2.4 Ovládání nouzového osvětlení
6.2.5 Volba svítidel nouzového osvětlení

7. Revize a údržba
7.1 Výchozí revize
7.2 Pravidelné revize
7.2.1 Lhůty revizí
7.3 Údržba
7.4 Zkušební deník

Příloha I Informativní požadavky na nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem a jeho napájení

Příloha II Informativní požadavky na napájení elektrických zařízení pro případ nouze

Příloha III Citované normy

5 dalších produktů ve stejné kategorii: