89. Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů Zobrazit větší

Virtuální produkt

89. Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů

089E

(třetí - aktualizované vydání)

Více informací

Zakoupením získáte 1 věrnostní bod. V košíku máte 1 věrnostní bod , mohou být převedeny na slevový kupón v hodnotě 5,00 Kč.


157,30 Kč s DPH

Parametry

Rok vydání 2012
Autoři Ing. Michal Kříž
Svazek 89E
Formát PDF, PDF pro čtečky
Počet stran 148 stran
Obsah 148 stran, 52 obrázků, 13 tabulek, 2 přílohy

Více informací

Usnadnit si život, ulehčit si práci, plněji využívat svůj volný čas. To všechno jsou důvody, proč užíváme elektrické spotřebiče, proč se tyto spotřebiče vyrábějí a prodávají a je to také jeden z důvodu výroby elektrické energie a její distribuce až do nejvzdálenějších koutů naší vlasti.
Elektrické spotřebiče se užívají od chvíle, kdy se elektrická energie začala hromadně vyrábět. Přitom, i když účel a princip uplatnění těch základních elektrických spotřebičů se v podstatě za více než 100 let využívání elektrické energie nezměnil, přibyla a neustále přibývá řada spotřebičů nových. Zároveň se ale změnila i celá řada aspektů, které jsou s uplatňováním a využíváním elektrických spotřebičů spojeny. Zvýšil se jejich výkon zvýšilo se napětí, na něž jsou připojovány, a tím se kladou i větší nároky na bezpečnost jejich provedení. Pro jejich ovládání a řízení se využívá elektronika, spotřebiče jsou zapojovány do sestav, které na sebe vzájemně navazují a jsou propojovány datovými spoji.
S tím je spojen i světový trend dálkového ovládání spotřebičů, a to nejen v rámci objektu, nebo jenom prostřednictvím telefonické linky, ale i prostřednictvím datových spojů po internetu. Potřebujeme vědět, jak se spotřebiče připojují, aby byly funkční, když právě chceme a jsme od nich tak říkajíc na míle daleko. Nejsou to již jenom alarmy a hlásiče, s kterými je třeba navázat spojení na dálku, a nejsou to již ani jenom elektrické spotřebiče, které potřebujeme spustit a o nichž potřebujeme vědět, jak fungují, i když u nich právě nejsme.
To si samozřejmě od nás vynucuje potřebu získat určitou povědomost o některých technikách, zapojeních a součástkách, které dříve v této oblasti používány nebyly. I když otázky s tím spojené řeší většinou přímo výrobci, přeci jenom je třeba o příslušných zapojeních a principech jejich funkce vědět i z hlediska správného připojování spotřebičů a jejich uvádění do řádného provozu.
Především se spotřebiče připojují na síť dodavatele elektrické energie. Ta musí být k připojení spotřebiče vhodná. Kromě toho se nesmí zapomínat na to, že se spotřebiče musí užívat v prostředí, pro které jsou určeny. Proto jsou různé spotřebiče různým způsobem označovány a podle toho se pak užívají. Náš trh je přitom plný spotřebičů dovezených z celého světa. V zásadě všechny vypadají stejně a systém jejich označení i jejich celkové bezpečnosti je stejný. Nikoho to dnes nezarazí. Je to však výsledek celosvětového úsilí o sjednocení technických norem, které pro elektrické spotřebiče celosvětově platí. Je samozřejmé, že elektrotechnik, který se výrobou spotřebičů nezabývá, nemůže a ani nemusí tyto normy a předpisy podrobně znát. Měl by však vědět, jak spotřebič připojit a kam jej umístit. Celosvětově se totiž sjednocují i pravidla na připojení a použití spotřebičů. Jsou stanovena v celé řadě mezinárodních technických norem a předpisů, které se neustále propracovávají a odrážejí tak současný stav vědy a techniky. K běžné práci elektrotechnika by měl stačit základní výběr informací a požadavků ze všech těchto podkladů. K tomu, aby se s nimi seznámil, by mu měla napomoci právě tato příručka. Jsou v ní uvedeny zásady připojení a použití nejen spotřebičů pro domácnost, ale i kancelářské a výpočetní techniky, svítidel a osvětlovacích soustav, komunálních spotřebičů a dalších.
Při užívání elektrických spotřebičů se považuje za naprosto samozřejmé, že jsou bezpečné. Aby spotřebiče byly bezpečné je nutné uplatňovat obecné zásadní požadavky zakotvené i v legislativě. Jsou-li spotřebiče užívány zaměstnanci v pracovním poměru, je povinností zaměstnavatele i zaměstnanců (jak to vyplývá ze zákoníku práce a dalších právních předpisů) udržovat je v bezpečném stavu. Udržovat spotřebiče v bezpečném stavu je i povinností běžných uživatelů. I ti jsou totiž – podle občanského zákoníku – odpovědni za případné škody, které by jejich provozováním mohly způsobit.
Bezpečné musí být i spotřebiče, které již byly užívány a prodávají se nebo se formou pronájmu či jiným obdobných způsobem poskytují dalšímu uživateli. Proto je nutno jejich bezpečnost ověřovat, a to nejen u výrobce, ale i v průběhu života spotřebičů. Z těchto důvodů se spotřebiče pravidelně kontrolují a rovněž se na nich provádějí pravidelné revize. Kontrolám, ale především pak důkladnějším revizím a zejména měřením, která se při revizích elektrických spotřebičů provádějí, je věnován závěrečný oddíl této příručky. Čtenář v něm nalezne vysvětlení termínů, které jsou v příslušných normách pro revize spotřebičů používány, budou mu objasněny měřicí postupy a metody stanovené platnými technickými normami. Nalezne zde i celkové seznámení s novými přístroji používanými pro revize spotřebičů i přehled mezních hodnot elektrických veličin pro revize spotřebičů odpovídající nejnovějším zásadám bezpečnosti a funkční spolehlivosti.
Toto třetí vydání publikace bere v úvahu změny a úpravy v technických normách a ostatních příslušných předpisech, k nimž od předchozího vydání v roce 2007 došlo. Zejména se jedná o sjednocení požadavků na revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí do jediné normy, a to do ČSN 33 1600 ed. 2:2009 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

Ke stažení

Ukázka e-knihy: svazek 89

Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů

Ke stažení (1.25M)

15 dalších produktů ve stejné kategorii: