ÚvodníE-knihy základní informace

E-knihy základní informace

Jako první v České republice jsme začali vydávat e-knihy v oboru elektro již v roce 2011. Od října 2012 prodáváme e-knihy na našem webu. V současné době jsou naše e-knihy k dispozici ve formátu pdf a pdf pro čtečky (formát pdf není vhodný pro čtečky a mobilní telefony Kindle ani ePUB).
Naše e-knihy mají řadu standardních, ale i úplně novou funkci.
Ke standardním funkcím patří:
- interaktivní obsah, a to jak v levém rámci (úplný obsah), tak v obsahu v textu (pouze kapitoly a podkapitoly prvního řádu),
- přímé odkazy v celém textu na zmiňované kapitoly, obrázky, tabulky, přílohy, literaturu apod.,
- přímé odkazy v celém textu na zmiňované webové stránky.

K úplně nové funkci patří odkazy na texty v příručkách zmiňovaných Českých technických norem (ČSN), a to prostřednictvím služby „iiSEL® – přístup k normám online“. Přístup k textům ČSN zabezpečuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) svojí službou „ČSN online“ (ta je zpoplatněna) na webu www.unmz.cz. Oba weby jsou vzájemně propojeny, a tak lze z našeho webu vstoupit přímo do textu kterékoliv ČSN. Přístup k textům ČSN v současné době není možný na tabletech, čtečkách a mobilních telefonech. Bezpečnostní prvek, který pro přístup k textům ČSN využívá ÚNMZ, tzv. zásuvný modul plug-in firmy File Open, totiž pro zmíněná zařízení není doposud vyvinut. Podle ÚNMZ firma File Open tento modul vyvíjí a jako první bude k dispozici pro iPady. I když je tato úplně nová služba v současné době možná jen na stolních počítačích a noteboocích, podstatně zvyšuje hodnotu e-knih. Čtenář totiž může okamžitě konfrontovat text e-knihy se zněním příslušné ČSN a získat z ní řadu dalších informací, které se vážou k tématu e-knihy. 
V této souvislosti jsme na našem webu zpřístupnili pro uživatele našich e-knih přístup k textům norem, které jsou v e-knihách uvedeny, takže ti zákazníci, kteří mají zaplacenou službu "ČSN online", mohou tuto novou funkci našich e-knih plně využívat.

Upozorňujeme zákazníky, že používání e-knih technického charakteru, obsahujících obrázky, tabulky, grafy, matematické vzorce apod., je vhodnější na počítačích. Zobrazování na čtečkách a podobných zařízeních s menším dispejem většinou není pro čtenáře uživatelsky komfortní.

Standardní funkce pak usnadňují čtenáři orientaci v textu e-knihy a tím vytvářejí její plnohodnotnou funkčnost.

Našim zákazníkům nabízíme dvě možnosti, jak e-knihy odebírat:
- buď jednotlivě,
- nebo v rámci předplatného za roční poplatek.
Každý uživatel si může objednat vždy jen po jednom "kusu" každé e-knihy nebo předplatného, byť by se jednalo o pracovníka téže firmy. Důvodem je, aby každý uživatel měl svůj přístup ke svému uživatelskému účtu, resp. ke svým e-knihám (v patě každé e-knihy je totiž uvedeno jméno uživatele a případně i název firmy).

Jednotlivě si může zákazník kdykoliv objednat stažení jedné nebo více e-knih.

V rámci předplatného za roční poplatek má zákazník možnost si kdykoliv stáhnout v následujících 12 měsících od aktivace přístupu kteroukoliv e-knihu, která je momentálně k dispozici, ale též e-knihy, které budou vydány v době platnosti předplatného (každý rok vydáváme cca 3 až 5 nových příruček).

Po zaplacení objednaných e-knih nebo předplatného jsou e-knihy po přihlášení uživatele připravené ke stažení v horní liště VÁŠ ÚČET  KNIHY KE STAŽENÍ nebo v levém rámci Vaše knihy ke stažení.

Platnost stahování jednotlivých objednaných e-knih je 3 měsíce od jejich objednání, platnost stahování při předplatném e-knih je 12 měsíců od objednání ročního předplatného e-knih.

V současné době je do elektronické podoby převedeno 17 našich příruček. Příručky, jejichž další aktualizované vydání se v dohledné době připravuje, do elektronické podoby převedeny nebudou.

V roce 2016 připravujeme k vydání příručky, které budou samozřejmě vydány i jako e-knihy:

- Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V (druhé - aktualizované vydání),

- Prozatímní a dočasná elektrická zařízení.

Roční předplatné je tedy velice výhodné, protože jeho cena je menší než polovina součtu cen všech e-knih, které jsou nyní k dispozici a které budou v průběhu příštích 12 měsíců vydány.

Pro seznámení s e-knihou a jejími funkcemi si můžete stáhnout Ukázkovou e-knihu zdarma, kterou je starší příručka Elektrické instalace v hořlavých hmotách a na hořlavých podkladech (druhé – doplněné vydání). Podívejte se, jak naše e-knihy fungují, a rozhodněte se o koupi jednotlivých e-knih nebo ročního předplatného.