Úvodní strana Literatura tištěná/Odborné příručky | E-knihy/Odborné příručky 85. Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách (rok vydání 2011)

85. Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách (rok vydání 2011)

85. Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách (rok vydání 2011)

Cílem této příručky, první na toto téma v České republice, je přiblížit investorům staveb, projektantům, elektromontážním firmám a osobám, revizním technikům, ale i laickým zájemcům základní požadavky na elektrické instalace v koupelnách, respektive i v dalších prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách a zásady pro jejich provádění, a to zejména z pohledu legislativních předpisů a technických norem platných v době zpracování příručky, případně norem připravovaných.
Úvod obsahuje základní legislativní předpisy mající vliv na návrh a provedení popisovaných děl. V této části je přehled hlavních požadavků vyplývajících ze stavebního zákona a na něj navazujících vyhlášek a také platných vyhlášek ministerstva zdravotnictví. U norem platných pro dané téma je uveden přehled vývoje těchto norem z hlediska časového období, kdy byly platné. Dále jsou uvedeny i normy, které se této problematiky dotýkají okrajově, avšak jsou důležité například z hlediska hygienického posuzování daného prostoru s dopadem na elektrická zařízení (například umělé osvětlení).
Další kapitola pojednává o elektrických instalacích v prostorách s vanou a/nebo se sprchou a umývacích prostorách. Dělí se na část popisující základní požadavky na koupelny i další prostory s vanou a/nebo se sprchou a je doplněná o specifické požadavky u bytových koupelen. Další část je věnována požadavkům pro koupelny a umývárny určené pro zdravotně postižené osoby. Poslední část této kapitoly je věnována koupelnám a obdobným prostorům pro nebytové účely.
Elektrickým instalacím v bazénech a fontánách se věnuje další kapitola. Dělí se na část popisující základní požadavky na bazény určené pro soukromé užívání a část s požadavky na elektrická zařízení bazénů určených pro veřejnost a sportovní účely a na fontány.
Čtvrtá kapitola se věnuje elektrickým instalacím v saunách. I ta je rozdělena na část popisující základní požadavky na sauny určené pro soukromé užívání a část s požadavky na elektrická zařízení saun určených pro veřejnost.
Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o odpovědi na nejčastější dotazy k této problematice, které byly uvedeny na internetovém portálu www.in-el.cz, u zpracovatele příslušných norem nebo na odborných školeních.
V příloze jsou uvedeny vysvětlující definice některých termínů použitých v této příručce i v příslušných normách.
Příručka je určena široké odborné veřejnosti: od projektantů elektrických zařízení, investorů a pracovníků montážních firem, přes revizní techniky, až po laiky mající zájem o tuto problematiku, kteří chtějí mít přehled při zadávání zakázky odborné firmě či OSVČ podnikající v oblasti elektroinstalací.
Mohou ji využít též studenti elektrotechnických oborů, mistři odborného výcviku odborných učilišť i učitelé středních a vyšších stupňů škol.

85E. E-kniha - Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách (rok vydání 2011)133,10 Kč
Číslo: 85E110,00 Kč bez DPH
85. Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách (rok vydání 2011)188,00 Kč
Číslo: 85170,91 Kč bez DPH

Popis

Autor: Ing. Karel Dvořáček
Svazek 85, základní edice ELEKTRO
Formát A5, 94 stran, 18 obrázků, 13, tabulek, 1 příloha
ISBN 978-80-86230-52-8

ISBN pdf 978-80-86230-72-6

ISBN pdf pro čtečky 978-80-86230-73-3

Obsah

1. ÚVOD
1.1 Základní legislativní předpisy mající vliv na návrh a provedení popisovaných děl

1.2 Normy a další podklady platné pro návrh a provedení prostorů s vanou či sprchou, bazénů a saun

2. PROSTORY S VANOU A/NEBO SE SPRCHOU A UMÝVACÍ PROSTOR
2.1 Ochranná opatření, která v prostorách s vanou či sprchou nejsou dovolena

2.2 Obecné požadavky na výběr elektrického zařízení

2.3 Koupelny a obdobné prostory pro bytové účely
2.3.1 Základní požadavky na elektroinstalace v novostavbách a v rekonstruovaných koupelnách
2.3.1.1 Elektrické rozvody v koupelnách – základní vybavení
2.3.1.2 Stanovení všeobecných charakteristik a zóny v koupelně
2.3.1.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v koupelně pomocí užití malého napětí SELV a PELV
2.3.1.4 Doplňková ochrana proudovými chrániči (RCDs)
2.3.1.5 Doplňková ochrana doplňujícím ochranným pospojováním
2.3.1.6 Výběr a stavba elektrických zařízení
2.3.1.7 Provedení rozvodů v koupelně
2.3.1.8 Spínací a ovládací zařízení v koupelnách
2.3.1.9 Umísťování zásuvek a spínačů u umyvadel, mycích dřezů a výlevek
2.3.1.10 Prostor pod mycím dřezem
2.3.1.11 Ostatní upevněná zařízení používající elektrický proud
2.3.1.12 Doplňující požadavky na ostatní elektrická zařízení používající elektrický proud
2.3.1.13 Elektrická zařízení určená pro koupelny nedefinovaná v ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007
2.3.1.14 Základní požadavky na umělé osvětlení koupelny
2.3.2 Elektroinstalace v koupelnách určených pro zdravotně postižené osoby
2.3.2.1 Příklad moderně řešené koupelny pro osoby s pohybovými problémy
2.3.3 Rekonstrukce a opravy elektroinstalace v koupelnách, bytových jádrech a instalačních jádrech
2.3.3.1 Úleva při rekonstrukcích stávajících koupelen
2.3.3.2 Základní možnosti při částečných rekonstrukcích koupelen (bytových jader)
2.3.4 Časté dotazy k problematice elektroinstalací v koupelnách a sprchách

2.4 Koupelny a obdobné prostory pro nebytové účely
2.4.1 Základní požadavky na elektroinstalaci
2.4.1.1 Doplnění a zdůraznění požadavků pro zóny
2.4.1.2 Povolená elektrická zařízení v zóně 1
2.4.1.3 Doplňující požadavky na ostatní elektrická zařízení používající elektrický proud
2.4.2 Doplňující požadavky legislativních předpisů
2.4.3 Revize
2.4.3.1 Uchovávání revizních zpráv
2.4.4 Časté dotazy k problematice elektroinstalací ve sprchách pro hromadné využití

3. BAZÉNY A FONTÁNY
3.1 Základní požadavky na elektroinstalace bazénů
3.1.1 Úvod – stanovení všeobecných charakteristik
3.1.2 Klasifikace vnějších vlivů plaveckých bazénů, rozsah zón
3.1.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – všeobecné požadavky
3.1.3.1 Ochranná opatření, která v prostorách plaveckých bazénů a jiných nádrží nejsou dovolena
3.1.3.2 Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem – jednotlivé požadavky vztahující se k zónám

3.2 Výběr a stavba elektrických zařízení
3.2.1 Provozní podmínky a vnější vlivy
3.2.1.1 Ochrana elektrického vedení dle vnějších vlivů
3.2.1.2 Zvláštní ustanovení pro malé bazény
3.2.1.3 Ostatní elektrická zařízení používající elektrický proud
3.2.1.4 Elektrické osvětlení pod vodou v plaveckých bazénech
3.2.1.5 Speciální požadavky pro instalaci elektrických zařízení v zóně 1 plaveckých bazénů a jiných nádrží, které nejsou určeny pro koupání
3.2.2 Doplňující požadavky na ostatní elektrická zařízení používající elektrický proud
3.2.2.1 Elektrická zařízení určená pro bazény

3.3 Rekonstrukce a opravy elektroinstalace v prostorách bazénů a jiných nádrží
3.3.1 Opravy elektroinstalace v prostorách bazénů a ochlazoven
3.3.2 Rekonstrukce elektroinstalace v prostorách bazénů a ochlazoven
3.3.2.1 Umělé osvětlení u bazénů a ochlazoven
3.3.3 Revize

3.4 Výběr elektrického zařízení pro bazény, bazénová technologie

3.5 Doplňující požadavky na vybavení bazénů určených pro širší veřejnost a sportovní účely
3.5.1 Bazény určené pro sportovní využití v souladu s ČSN EN 12193:2008
3.5.1.1 Údržba osvětlení u bazénů
3.5.2 Osvětlení prostoru pro diváky a návštěvníky
3.5.2.1 Bezpečnost pro účastníky a pokračování činnosti v případě selhání osvětlení
3.5.3 Odborná způsobilost osob obsluhy bazénové technologie
3.5.3.1 Školení strojníků pro obsluhu bazénové technologie

3.6 Požadavky na elektroinstalace fontán
3.6.1 Základní požadavky
3.6.2 Další požadavky pro rozvody fontán
3.6.3 Elektrické vybavení fontán
3.6.4 Rekonstrukce elektroinstalace fontán
3.6.5 Oprava elektroinstalace u fontán

3.7 Časté dotazy k problematice elektroinstalací u bazénů a fontán

4. SAUNY
4.1 Elektrické zařízení saun
4.1.2 Základní požadavky na elektroinstalaci
4.1.2.1 Stanovení základních charakteristik
4.1.2.2 Základní požadavky na bezpečnost – ochrana před úrazem elektrickým proudem
4.1.2.3 Všeobecné požadavky na výběr a stavbu elektrických zařízení

4.2 Legislativní požadavky na elektrická zařízení saun

4.3 Dotazy k problematice elektroinstalací v saunách

PŘÍLOHA – UŽITÉ DEFINICE

Citované legislativní předpisy a technické normy

Inzerenti

FINDER
ABB
ELEKTRO, v. d.
ELMER
OEZ
MSE

Odborné časopisy:
ELEKTRO
ELEKTROINSTALATÉR
Elektrotechnika v praxi
Elektrika.cz

Čtenářská recenze
Recenzi je možné vložit pouze po přihlášení


(nezobrazuje se, slouží pro zaslání odpovědi)

(nezobrazuje se)