Úvodní strana Literatura tištěná/Normativní dokumenty 33.01.02 Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření

33.01.02 Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření

33.01.02 Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření

Při tvorbě technických norem se dospělo k závěru, že ČSN 38 2156 pro navrhování a provádění kabelových kanálů, šachet a prostorů již vzhledem k vydání ČSN 33 2000-5-52, která platí pro kladení vedení, není zapotřebí. Přesto řada pracovníků v elektrotechnice postrádá zásady, které by tuto oblast pokrývaly.
Z tohoto důvodu byla zpracována tato pravidla, která vycházejí z původní ČSN 38 2156. Doplňují ji však o modernější provedení protipožárních přepážek a ucpávek i o nová provedení kabelových kanálů, které samy o sobě tvoří požární úsek. To, že pravidla uvádějí stejná konstrukční uspořádání jako dříve platná norma, umožňuje návaznost nových kabelových tras na staré i bezproblémové využití a doplňování starších kabelových kanálů.
Pravidla jsou doplněna informativní přílohou, která nejenže uvádí citované normy, jež jsou zapotřebí při konstrukci a vybavení kabelových kanálů, ale k některým z nich též uvádí stručný komentář, aby bylo zřejmé, jaké požadavky citovaná norma vlastně stanoví.
Pravidla byla zpracována ve smyslu Metodického pokynu ESČ č. 1/2001, schválena Českým úřadem bezpečnosti práce, Elektrotechnickým svazem českým, OBO BETTERMANN Praha, spol. s r. o., SET Olomouc a IN-EL, spol. s r. o. a projednána s Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky.
Pravidla jsou určena projektantům, montážním firmám, revizním technikům i provozovatelům elektrických zařízení.

33.01.02. Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření53,30 Kč
Číslo: 33.01.0246,36 Kč bez DPH

Obsah

1. Všeobecně
2. Definice
3. Základní požadavky
4. Druhy a rozměry kabelových kanálů
5. Výstroj
6. Montáž výstroje
7. Kladení a montáž kabelů
8. Osvětlení
9. Větrání
10. Požární bezpečnost
11. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
12. Stavební provedení

Příloha (informativní): Citované normy a komentář k některým z nich

Čtenářská recenze
Recenzi je možné vložit pouze po přihlášení


(nezobrazuje se, slouží pro zaslání odpovědi)

(nezobrazuje se)