Úvodní strana E-knihy/Odborné příručky | Literatura tištěná/Odborné příručky 102. Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky (třetí – aktualizované vydání) (rok vydání 2017)

102. Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky (třetí – aktualizované vydání) (rok vydání 2017)

102. Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky (třetí – aktualizované vydání) (rok vydání 2017)

Impulzem k vydání této příručky byl požadavek řady elektrotechniků shrnout do jedné publikace všech více než 20 Praktických pomůcek pro elektrotechniky, které naše firma vydala.

V tomto, již třetím – aktualizovaném vydání jsou pomůcky (zde uváděné jako obrázky) doplněny komentářem a aktualizovány podle technických norem platných k 1. 1. 2017. V souladu s nejnovějšími poznatky jsou ve třetí kapitole (Ochrana před úrazem elektrickým proudem) v rámci obrázku 10 (pomůcka č. 4) oproti dřívější praxi prodlouženy maximální délky vedení, pro něž je zajištěna ochrana automatickým odpojením v síti TN 230/400 V. Obdobná úprava je provedena i u obrázku 11 (pomůcka 20). V úvodní části příručky jsou doplněny další důležité informace o veličinách a jednotkách používaných v elektrotechnice.

Celobarevná příručka je přehledem informací, o kterých předpokládáme, že jsou důležité pro elektrotechniky zabývající se projektováním, montáží a revizemi elektrických instalací a zařízení, jejich připojováním, jištěním, řádným dimenzováním, ochranou před úrazem elektrickým proudem atd.

Představuje souhrn požadavků a poznatků, které se nám podařilo v jednoduché formě praktických pomůcek pro elektrotechniky vypracovat během několika let. Pomůcky se během doby staly velmi populárními a pro mnoho elektrotechniků nepostradatelným nástrojem při jejich činnostech.

Příručka není obsáhlá, přesto obsahuje unikátní informace a shrnuje řadu podmínek, poznatků a požadavků, které elektrotechnici musí při projektování, montáži, údržbě a revizích elektrických instalací a zařízení respektovat.

Cílem autora bylo seřadit informace od těch základních:

- o veličinách a jednotkách, které elektrotechnici ve své praxi potřebují, na něž navazují tabulky pro:

  - dimenzování a jištění elektrických zařízení a vedení,

  - ochranu před úrazem elektrickým proudem (týká se zejména otázek automatického odpojení).

Dále pak jsou uvedeny tabulky obsahující:

- stručný přehled opatření k ochraně před bleskem a jeho účinky,

- značení v elektrotechnice,

- přehled vnějších vlivů, které mohou na elektrická zařízení působit, a končí

- údaji, které jsou potřebné z hlediska revizí a provozu elektrických zařízení a instalací.

Pomůcky tedy nejsou seřazeny chronologicky podle data jejich vydání, resp. podle čísla, ale jsou seřazeny tematicky, což by čtenáři mělo zlepšit celkovou orientaci v předložených informacích.

Tato příručka není míněna jako kompletní recept na řešení problémů v elektrotechnice, s nimiž se elektrikáři setkávají, ale spíše jako pomůcka k rychlému nalezení toho, co sice umíme na základě našich vědomostí zjistit, ale co bychom museli pracně dohledávat z jiných materiálů, pracně dopočítávat nebo ověřovat.

Příručka je určena všem pracovníkům v elektrotechnice, kteří konstruují, projektují, montují, revidují a provádějí servis opravy a údržbu elektrických zařízení a instalací. Je i velmi vhodným doplňkem pro studenty škol elektrotechnických oborů všech stupňů.

 

102E. Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky (třetí - aktualizované vydání) (rok vydání 2017)133,00 Kč
Číslo: 102E109,92 Kč bez DPH
102. Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky (třetí - aktualizované vydání) (rok vydání 2017)154,00 Kč
Číslo: 102140,00 Kč bez DPH

Popis

Ing. Michal Kříž

Svazek 102, základní edice ELEKTRO

Formát: B5, 60 stran, 25 obrázků, 8 tabulek

ISBN 978-80-87942-26-0

ISBN pdf 978-80-87942-28-4

ISBN pdf pro čtečky 978-80-87942-29-1

Obsah

1.  ZÁKLADY

1.1 Veličiny a jednotky – základní vztahy

1.1.1 Trojfázová soustava

1.1.2 O dalších veličinách obvodu střídavého proudu

1.1.3 Veličiny a elektrické předměty

1.1.4 Používané násobky a díly jednotek v elektrotechnice

1.2 Nomogram rezistance (odporu) vodičů

 

2. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ 

3. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM – OCHRANA PŘI PORUŠE

4. OCHRANA PŘED BLESKEM A JEHO ÚČINKY

5. ZNAČENÍ V ELEKTROTECHNICE

6. VNĚJŠÍ VLIVY

7. REVIZE A PROVOZ

 

Inzerenti

FINDER

Eaton

ABB

OEZ

DCK

MSE

Elmer

Elfetex

UNIT

 

Odborné časopisy

ELEKTRO

ELEKTROINSTALATÉR

Elektrotechnika v praxi

Elektrika.tv

Elektroprůmysl

Čtenářská recenze
Recenzi je možné vložit pouze po přihlášení


(nezobrazuje se, slouží pro zaslání odpovědi)

(nezobrazuje se)